PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

HET LAATST GEWIJZIGD OP: 18-02-2019

Deze privacy- en cookieverklaring is bedoeld voor bezoekers van de website www.kaios.ai.

Kaios.ai hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van de bezoekers van deze website. Daarom informeren wij u graag volledig. Deze privacy- en cookieverklaring geeft inzicht in welke persoonsgegevens Kaios.ai verwerkt en waarom we dat doen. We behandelen de aan ons verstrekte gegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij verwerken uw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

VERWERKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Doeleinden

Kaios.ai werkt hoofdzakelijk met bedrijven. U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat je persoonlijke informatie hoeft vrij te geven. Echter, indien u (namens uw bedrijf) meer informatie wenst te ontvangen over, en/of gebruik wenst te maken van, onze producten en/of diensten dan is het nodig dat u ons enkele gegevens verstrekt, zoals uw naam, bedrijfsnaam, een e-mailadres, en een telefoonnummer. Door het verstrekken van deze informatie, geeft u ons toestemming voor het verwerken van de informatie voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Derden

Voor het verwerken van uw gegevens maakt Kaios.ai gebruik van G Suite van Google Cloud. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden vindt alleen plaats als dat nodig is voor de uitvoering van een opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijke uitspraak.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw verzoek en bewaard zolang als nodig is om aan de afhandeling of beantwoording van uw verzoek te voldoen of om aan de wettelijke verplichte bewaartermijn te voldoen.

COOKIES

www.kaios.ai‚Äč maakt op het moment geen gebruik van cookies.

BESCHERMING VAN GEGEVENS

Kaios.ai doet er met passende technische en organisatorische maatregelen alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen. Alleen geautoriseerd personeel van Kaios.ai heeft toegang tot uw persoonsgegevens. De opslag en verwerking van uw gegevens via het zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

UW RECHTEN

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@kaios.ai. Afhandeling van uw verzoek zal gebeuren conform de voorwaarden van de AVG.

Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan verzoeken wij u daarover contact met ons op te nemen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us).

LINKS

www.kaios.ai kan links bevatten naar andere websites en/of bronnen. U dient ervan bewust te zijn dat Kaios.ai niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van deze andere websites en/of bronnen. Wij raden u ten zeerste aan de betreffende privacybepalingen van andere websites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat u gebruik maakt van hun services en/of uw persoonsgegevens verstrekt aan deze partijen.

AANPASSEN PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze privacy- en cookieverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd. We raden u aan de privacy- en cookieverklaring van tijd tot tijd opnieuw te lezen.

KAIOS.AI

Kaios.ai is een besloten vennootschap onder Nederlands recht, kantoorhoudende te Bedum, aan de Verbindingsweg 8 (9781 DA). Kaios.ai is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71267522.

Contactgegevens:

T: +31 (0)85 1303 474

E: info@kaios.ai

A: Verbindingsweg 8, 9781 DA Bedum

E-mail privacy-gerelateerd contact: privacy@kaios.ai